17 de set. 2009

Escola 2.0 (1.0 per a la concertada?)

L’acord del Consell de Ministres de 31 de julio de 2009, pel que es formalitzen els criteris per a l’aplicació del Programa Escuela 2.0 aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació (publicats al BOE Núm. 188 de 5-08-09), fixa entre els objectius del pla, aquest dos:
  1. Transformación en aulas digitales de todas las aulas de los cursos 5º y 6º de Educación Primaria y 1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria de los centros públicos, de acuerdo con las especificaciones mínimas que se determinen.
  2. Dotación de ordenadores para el uso personal de todos los alumnos de los cursos citados, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos, en proporción 1:1, de acuerdo con las especificaciones mínimas que se determinen.
Ambdós objectius es refereixen als mateixos centres? No!
L’objectiu 1 està reservat als centres públics, el 2 s’estén també als privats concertats. De la mateixa manera està actuant la Generalitat pel que fa al seu pla de digitalització a l’educació secundària. Això vol dir que els centres privats no reben cap ajut ni cap dotació per a les infrastructures de connectivitat i subministrament elèctric ni d’equipament de les aules que ha de permetre que funcionin els ordinadors, cosa que l’administració assumeix en els centres públics.

Fins ara cap govern ha volgut considerar les amortitzacions com una despesa de funcionament dels centres concertats. I quan calen inversions concretes vinculades a programes governamentals tampoc les assumeix l’administració. Com s’han de fer, doncs, les inversions en aquests centres?

On endollarem els ordinadors a l’escola concertada? Potser els hem de fer anar amb manivela!

16 de set. 2009

Zones educatives: ens calien?

El DOGC del 4 d’agost publicava la RESOLUCIÓ EDU/2229/2009, de 28 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EDU/3071/2008, de 3 d’octubre, s’estableixen les funcions de la direcció de les zones educatives i se’n creen de noves.

Podem dir que és la primera normativa específica de desplegament de la LEC i estableix les funcions del director o la directora de les zones educatives, com a responsable de coordinador de zona, delimita noves zones i modifica la Resolució EDU/3071/2008, de 3 d’octubre, que establia amb caràcter experimental un pla pilot de dotze zones educatives a Catalunya.

En tot el tràmit de la LEC ja vàrem insistir que l’establiment d’aquestes zones i, sobretot la figura del director de zona, no respon a cap necessitat objectiva. Amb els serveis territorials del departament, que han anat augmentant en nombre, i amb un servei d’inspecció eficaç i territorialitzat com ja existeix, perquè crear noves estructures i nous càrrec polítics. L’experiència de l’actuació d’alguns dels directors de zona de l’etapa “experimental” no ens ha fet variar l’opinió sobre l’invent, ans al contrari: interferència i politització.

Els recursos i el personal d’educació ha d’estar a l’escola i no pas als despatxos!. Especialment en època de restriccions econòmiques. Mal inici del desplegament de la LEC si es comença per la mesura més innecessària i rebutjada.

Carta de les entitats representatives de l'escola concertada en motiu de l'aprovació de la LEC

A les mares i pares que van signar les al·legacions a l’avantprojecte de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) promogudes per la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (CCAPAC) i la Federació d’Associacions de Mares i Pares de les Escoles Lliures (FAPEL)

A tot els membres de les comunitats educatives de les escoles concertades de Catalunya

Benvolgudes i benvolguts,

L’1 de juliol, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar, per àmplia majoria, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i, després de la seva publicació al DOGC el passat 16 de juliol, ja està en vigor.

Feia poc més d’un any, havíem protagonitzat una històrica recollida d’al·legacions, aportant-ne més de 225.000, a un avantprojecte de la LEC, que era un atemptat contra la llibertat d’ensenyament i els drets dels pares, particularment el dret a elecció de centre.

El text final ha millorat molt respecte aquell avantprojecte. Com s’ha anat posant en evidència, la vostra resposta a aquella iniciativa conjunta de la CCAPAC i de la FAPEL va capgirar el procés. El volum d’al·legacions van fer adonar al govern que calia cercar el consens. Fruit d’aquest consens el text es va modificar a fons i la Llei ha estat aprovada amb els vots de CIU, PSC i ERC.

La LEC aprovada, a diferència de l’avantprojecte del govern:
  • respecta el mandat de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de bastir un model educatiu d'interès públic,
  • reconeix la llibertat d'ensenyament i el caràcter propi dels centres privats,
  • respecta el pluralisme i l'autonomia dels centres,
  • no imposa noves condicions per al concert educatiu als centres que ja el tenen,
  • ja no nega la possibilitat d'establir criteris complementaris en la regulació de l'admissió d'alumnes,
  • obre la possibilitat a la concertació de l'educació postobligatòria.
Els avenços han estat molt grans, però com no podia ser d’altra manera el consens té els seus tributs i la LEC és una llei oberta a diferents tipus de desplegament posteriors.

Així, doncs, tot felicitant-nos de l’èxit assolit i agraint el treball a les forces polítiques que s’han fet ressò de les nostres reivindicacions, ens cal mantenir una actitud vigilant per tal que les bases que la llei deixa assentades serveixin per superar la discriminació que encara patim els pares i mares que optem per l’escola concertada a Catalunya. La concertació de la postobligatòria o facilitar l’accés als fills dels exalumnes i als alumnes de la pròpia llar d’infants, han d’estar entre les properes fites.

Us encoratgem a seguir treballant en la defensa dels vostres drets i us desitgem un molt bon curs. Ben cordialment,

Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya
Federació d’Associacions de Mares i Pares de les Escoles Lliures
Agrupació Escolar Catalana
Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya - Fundació Escola Cristiana de Catalunya
Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya
Federació Catalana de Centres d’Ensenyament